ico_home.png, 1,5kB ico_sitemap.png, 1,5kB
 

Realitná kancelária JUMA real poskytuje profesionálny servis v oblasti sprostredkovania predaja,  prenájmu a kúpy nehnuteľností a odborne garantuje transparentný a bezpečný priebeh jednotlivých obchodných transakcií. Pôsobíme v regióne Košíc a v blízkom okolí. Realitní makléri disponujú dlhoročnou praxou a sú úspešnými absolventami Slovenskej realitnej akadémie s osvedčením o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou vydané podľa zák. č. 386/1997 Z.z. (kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR). Pri našej činnosti dodržujeme najvyššie etické a obchodné štandardy. Spolupráca s našimi klientmi je pre nás serióznym vzťahom dvoch obchodných partnerov.

Uvedomujeme si, že predaj, kúpa nehnuteľnosti je pre našich klientov zodpovedný krok a preto naším prvoradým záujmom je pochopiť potreby klienta, vybudovať pevný vzťah medzi našou realitnou kanceláriou a našimi klientmi založený na individuálnom prístupe a vzájomnej dôvere. Pri napĺňaní  vízie dbáme na dostupnosť našich služieb pre všetkých klientov a zároveň sa stávame  ich spoľahlivým partnerom. V každom prípade prispôsobujeme naše služby miestnym špecifikám, potrebám jeho obyvateľov. Dôslednosť, bezpečnosť a individuálny prístup sú pre nás vždy prioritou.

Predajná cena nehnuteľnosti u nás je pri štandardnom spôsobe predaja nehnuteľnosti pre kupujúceho cena konečná, bez akýchkoľvek ďalších dodatočných nákladov.

Ponúkame Vám exkluzivitu. Výhodou exkluzivity je jednoduchá kontrola dodržiavania vzájomne dohodnutých obchodných podmienok pri predaji nehnuteľnosti. Vzájomná dôvera a transparentnosť vedie k rýchlejšiemu a výhodnejšiemu predaju nehnuteľnosti. Uzavretie exkluzívnej zmluvy nezvyšuje výdavky klienta, skôr naopak. Exkluzívna zmluva sa spravidla uzatvára na obdobie šiestich až dvanástich mesiacov, v špecifických prípadoch aj na dlhšie obdobie. Počas tejto doby sa môžu naplno prejaviť všetky marketingové nástroje našej realitnej spoločnosti. V prípade Vašej spokojnosti  môžete zmluvu predĺžiť.

Exkluzívna zmluva zároveň klientom prináša kvalitnejšie služby:

  • osobnú prehliadku nehnuteľnosti a jej kvalitné zdokumentovanie formou videoobhliadky,
  • dôkladnejšiu propagáciu nehnuteľnosti, lepšiu starostlivosť, exkluzívnu inzerciu na internete a v printových médiách,
  • príprava kompletných podkladov pre úspešné uzatvorenie zmlúv ako súčasť servisu.