ico_home.png, 1,5kB ico_sitemap.png, 1,5kB
 

 JUMA real Vám ponúka tieto služby:

 

 • osobná obhliadka Vašej nehnuteľnosti akreditovaným realitným maklérom,

 

 • vypracovanie fotodokumentácie nehnuteľnosti, po dohode videoobhliadky,

 

 • evidencia ponuky do zriadenej databázy nehnuteľnosti realitnej kancelárie,

 

 • výber spôsobu prezentácie s promptným umiestnením ponuky na našej webovej stránke,realitných a inzertných portáloch a v printových médiách,

 

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie záujemcov  s vytváraním podrobného záznamu oslovevených klientov,

 

 • výber najvýhodnejšieho spôsobu financovania nehnuteľnosti ,odborné konzultáce a poradenstvo v spolupráci s našim finančným poradcom,

 

 • zabezpečenie ocenenia nehnuteľnosti  súdnym znalcom a všetkých súvisiacich podkladov a dokumentov potrebných k finalizácii  úspešného predaja nenuteľnosti,

 

 • vypracovanie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti,

 

 • zabezpečenie výpisov listu vlastníctva alebo snímky z katastrálnej mapy,

 

 • majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľnosti,

 

 • garanciu bezproblémového prevodu nehnuteľnosti a vyplatenie kúpnej ceny prostredníctvom bankovej vinkulácie, resp. notárskou zábezpekou,

 

 • osobná účasť pri protokolárnom odovzdaní nehnuteľnosti, informovanosť o súvisiacich povinnostiach kupujúceho a predávajúceho, ako aj  koordinácia všetkých postupov v procese predaja je u nás samozrejmosťou,

 

 • po predaji Vám ponúkame možnosť využiť služby skúseného interiérového dizajnéra. 

 

                                               Na partnerskú spoluprácu s Vami sa teší JUMA real